e-Polska+ Witamy!

 

Witamy na stronie Stowarzyszenia

logo

Stowarzyszenie e-Polska+ jest pozarządową organizacją typu non-profit, mającą na celu:

       

  • dostarczanie rozwiązań z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • dostosowywania przedsiębiorstw i organizacji publicznych do wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych - z j. angielskiego: General Data Protection Regulation – GDPR;
  • wprowadzanie do polskiego systemu opieki zdrowotnej innowacyjnych metod zarządzania placówkami z tego obszaru;
  • wprowadzanie innowacyjnych technologii z zakresu IT I ICT.;
  • stosowania Standardu w informatyce medycznej w Polsce.

Stowarzyszenie e-Polska+ jest członkiem rzeczywistym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w Komitecie Technicznym nr 302 ds. zastosowania informatyki i ściśle z nim współpracuje w zakresie prac normalizacyjnych na szczeblu krajowym jak i europejskim a Prezydent Stowarzyszenia jest Przewodniczącym Komitetu Technicznego w Polskim Komitecie Normalizacji.

 

More »