e-Polska+ Witamy!

 

Witamy na stronie Stowarzyszenia

logo

Stowarzyszenie e-Polska+ jest pozarządową organizacją typu non-profit, mającą na celu:

     

 • dostarczanie rozwiązań z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • dostosowywania przedsiębiorstw i organizacji publicznych do wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych - z j. angielskiego: General Data Protection Regulation – GDPR;
 • wprowadzanie do polskiego systemu opieki zdrowotnej innowacyjnych metod zarządzania placówkami z tego obszaru;
 • wprowadzanie innowacyjnych technologii z zakresu IT I ICT.;
 • stosowania Standardu w informatyce medycznej w Polsce.

Stowarzyszenie e-Polska+ jest członkiem rzeczywistym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w Komitecie Technicznym nr 302 ds. zastosowania informatyki i ściśle z nim współpracuje w zakresie prac normalizacyjnych na szczeblu krajowym jak i europejskim a Prezydent Stowarzyszenia jest Przewodniczącym Komitetu Technicznego w Polskim Komitecie Normalizacji.

 

Stowarzyszenie e-Polska+ zrzesza w swoich szeregach wiele autorytetów i fachowców z zakresu:

     

 1. Rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych.
 2. Bezpieczeństwa informacji w systemach IT i ICT.
 3. Analityki modelowania procesów informacyjnych i biznesowych, którzy wykazują się doświadczeniem w:
  • zbieraniu i specyfikowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych;
  • opracowywaniu modeli danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, diagramów DFD uwzględniających wszystkich uczestników projektu i użytkowników.
 4. Zarządzania zespołami zadaniowymi.
 5. Opracowywania norm i standardów z zakresu wymiany danych wymiany danych w ochronie zdrowia (krajowych, europejskich i międzynarodowych).
 6. Kontroli jakości systemów posiadających uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 oraz posiadających kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem: „PRINCE2 Foundation”.

 

↑To Top