Nabory 2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2023

z dnia 12.06.2023

 

W związku z realizacją Programu Zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa, dotyczącego testowania modelu telemedycznego w dziedzinie psychiatrii, Stowarzyszenie jako parter SP ZOZ MSWiA w Szczecinie ogłasza nabór na w formie umowy zlecenia specjalisty do realizacji następujących prac:

  • Opracowanie i wdrożenie procedur oraz ciągłe szacowanie ryzyka wystąpienia incydentów krytycznych cyberbezpieczeństwa w projekcie.

Prace realizowane będą w okresie od czerwca 2023 do stycznia 2024.

Wymagania w stosunku do oferenta:

Co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie z zakresu analizy ryzyka w ochronie zdrowia.

Kryterium wyboru oferenta: 100% cena.

Ofertę z ceną należy przesłać na adres: sekretariat@e-polskaplus.org

Termin składania ofert: 19.06.2023

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/06/2023 z dnia 12.06.2023

Na konkurs wpłynęły dwie oferty, które zostały zbadane i spełniają wymagania w tym konkursie.

Oferty złożyli:

  • Pan Jacek Korczykowski na kwotę 20 400 zł brutto,
  • Pan Dominik Wesołowski na kwotę 20 000 zł brutto.

Zwycięzcą konkursu jest Pan Dominik Wesołowski.

 Data publikacji rozstrzygnięcia konkursu 19 czerwca 2023 roku.