NIS2 - Oferta Stowarzyszenia

 

 

OFERTA DLA PODMIOTÓW KLUCZOWYCH

ZGODNIE Z DYREKTYWĄ NIS2

 

Zgodnie z wymogami unijnymi do 17 października 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca w Polsce wymagania nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2). Stanie się ona dużym wyzwaniem dla podmiotów kluczowych w rozumieniu dyrektywy NIS2, które spełniają kryteria średnich i dużych przedsiębiorstw a także dla mniejszych podmiotów, które pełnią kluczową rolę dla społeczeństwa, gospodarki lub określonych sektorów oraz typów usług. Dotyczy to szczególnie tych podmiotów, które do tej pory nie zostały zaliczone do grupy Operatorów Usług Kluczowych, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o KSC. Na powyższe podmioty zostaną nałożone nowe obowiązki i wymagania.

Wychodząc naprzeciw tym problemom oferujemy Państwu kompleksową usługę oceny zgodności podmiotu z dyrektywą NIS2, przygotowania podmiotu do wdrożenia  oraz przeprowadzenia wdrożenia wymagań nałożonych na podmioty kluczowe przez rzeczoną dyrektywę. W zakres usługi wchodzą:

More »