NIS2 - Oferta Stowarzyszenia

 

 

OFERTA DLA PODMIOTÓW KLUCZOWYCH

ZGODNIE Z DYREKTYWĄ NIS2

 

Zgodnie z wymogami unijnymi do 17 października 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca w Polsce wymagania nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2). Stanie się ona dużym wyzwaniem dla podmiotów kluczowych w rozumieniu dyrektywy NIS2, które spełniają kryteria średnich i dużych przedsiębiorstw a także dla mniejszych podmiotów, które pełnią kluczową rolę dla społeczeństwa, gospodarki lub określonych sektorów oraz typów usług. Dotyczy to szczególnie tych podmiotów, które do tej pory nie zostały zaliczone do grupy Operatorów Usług Kluczowych, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o KSC. Na powyższe podmioty zostaną nałożone nowe obowiązki i wymagania.

Wychodząc naprzeciw tym problemom oferujemy Państwu kompleksową usługę oceny zgodności podmiotu z dyrektywą NIS2, przygotowania podmiotu do wdrożenia  oraz przeprowadzenia wdrożenia wymagań nałożonych na podmioty kluczowe przez rzeczoną dyrektywę. W zakres usługi wchodzą:

 1. Szkolenia dla kierownictwa i pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w kontekście wymagań NIS2;
 2. Audyt otwarcia – badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa w podmiocie;
 3. Inwentaryzacja zasobów i opracowanie katalogu usług;
 4. Identyfikacja i opis kluczowych procesów związanych z produktami i usługami;
 5. Opracowanie katalogu zagrożeń i podatności;
 6. Warsztaty z oceny ryzyka w warstwie planowania, zapobiegania, usuwania skutków, działań naprawczych oraz doskonalących wspartych systemem klasy ERM (Enterprise Risk Management);
 7. Zdefiniowanie incydentów krytycznych w podmiocie;
 8. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego z 24 godzinnym monitorowaniem i obsługą incydentów;
 9. Organizacja zarządzania ciągłością działania podmiotu;
 10. Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla kadry zarządzającej oraz osób zatrudnionych w podmiocie w procesie wdrożenia NIS2;
 11. Przygotowanie do ukierunkowanych i doraźnych audytów bezpieczeństwa;
 12. Przygotowanie do certyfikacji procesów, produktów i usług.

Usługa może być realizowana całościowo lub wybiórczo w zależności od potrzeb podmiotu.

Usługa prowadzona jest w taki sposób, aby:

 • Zminimalizować niezbędne zaangażowanie kadry kierowniczej podmiotu oraz dodatkowe obciążenie personelu;
 • Uwzględnić specyfikę podmiotu przy zapewnieniu racjonalnych kosztów wdrożenia.

Usługi realizowane są przez interdyscyplinarny zespół ekspertów dysponujących wysokospecjalistyczną wiedzą i wieloletnią praktyką.

Są wśród nich:

 • Specjaliści z zakresu rozwiązań normalizacyjnych na poziomie krajowym (PKN - Polski Komitet Normalizacyjny), unijnym (CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny) oraz międzynarodowym (ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, informatyki w ochronie zdrowia i zachowania ciągłości działania w podmiotach kluczowych;
 • Zespół audytorów wiodących i wewnętrznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ciągłością działania i zarządzania usługami IT/ICT.

Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, a nasz specjalista skontaktuje się niezwłocznie.

 

Miłego dnia!
Team

 

Formularz Kontaktowy Oferty 

Możesz się skontaktować korzystając z Formularza Kontaktowego*:
(* Dozwolone Załączniki, tylko!: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt)
Offer Form No4.
Licznik znaków: 0 

 

↑ To Top