Wdrażanie i wykorzystanie wideokonferencji w diagnostyce i leczeniu depresji – model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii

LogoTop

 

Projekt pn. „ i wykorzystanie  wideokonferencji w diagnostyce i leczeniu depresji – w dziedzinie psychiatrii

 

Dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa. Projekt jest pilotażowy, a nie badawczo-rozwojowy. Zadaniem projektu  nie jest opracowanie bądź przetestowanie skuteczności nowej terapii lub metod leczenia, potwierdzenie skuteczności skutków klinicznych działania takiej metody, a jedynie usprawnienie procesu komunikacji i przekazywania danych pomiędzy pacjentem,  a innymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej.

 

Celem Projektu jest: Poprawa profilaktyki i zmniejszenie nierówności w zdrowiu poprzez wdrożenie modelu telemedycznego w dziedzinie psychiatrii.

 

Opis projektu: Wsparcie psychiatryczne w formie wideokonsultacji, teleporady lekarza dla osób dotkniętych depresją i innymi chorobami psychicznymi.

Projekt umożliwi pilotażowe wdrożenie i przetestowanie modelu telemedycznego w dziedzinie psychiatrii. Projekt zapewni wsparcie psychiatryczne w formie wideokonsultacji, teleporady lekarza dla osób dotkniętych depresją i innymi chorobami psychicznymi, których duże rozprzestrzenienie wiąże się z: zubożeniem, utratą pracy, rozluźnieniem relacji oraz kontaktów rodzinnych i społecznych, wrażeniem utraty wpływu na swoje życie i wybory życiowe, brakiem możliwości realizowania swoich dotychczasowych aktywności, pasji i długotrwałych celów oraz kwarantanną lub leczeniem SARS CoV2, którzy w czasie izolacji społecznej potrzebują pomocy.  Można zauważyć, iż odrębnym czynnikiem jest strach przed chorobą swoją lub bliskich, przez zachorowanie na inne schorzenia ze względu na przeciążenia opieki zdrowotnej, obawą przed skutkami powikłań jak i lękiem na niesprecyzowane aspekty życia. Są pacjenci, którzy potrzebują i oczekują bezpośredniej wizyty, twierdząc, że brakuje im naturalnych kontaktów, ale gro pacjentów o swojej psychice i doznaniach woli rozmawiać za pomocą telefonu lub skype uczestnicząc w teleporadzie. Zachęca ich to  do otwarcia się i zaufania rozmówcy. Model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii wskazuje, że poziom satysfakcji pacjentów nie różni się między opieką świadczoną bezpośrednio i zdalnie a w wielu przypadkach obserwuje się wyższy poziom satysfakcji pacjentów objętych opieką opartą na wideokonsultacjach.

 

Do kogo kierowany jest Projekt: Projekt kierowany jest do osób, które potrzebują wsparcia, które jeszcze nie uczestniczyły leczeniu, przerwały ze względu na brak dostępności, zaburzone psychicznie, które potrzebujące szeroko zrozumiałego wsparcia, także dla osób nieletnich. Ze wsparcie może skorzystać każda osoba bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy status zawodowy.

 

Realizatorzy Projektu:

LIDER:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Szczecinie.

 

PARTNERZY:

 

  1. Centrum Medyczne ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna
  2. Przychodnia Rodzinna w Staszowie Sp. z o.o.
  3. Stowarzyszenie
  4. Value Creation Services AS (VCS) – Partner zagraniczny (Norwegia)

 

Okres realizacji Projektu: maj 2023 – styczeń 2024

Budżet: 2 903 600,00 zł, w tym 2 468 059,98 stanowią środki pochodzące z Funduszów Norweskich, a 435 540,02 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa.

 

Data publikacji: 14 kwietnia 2023 roku

 

LogoTop