Zakres prac Stowarzyszenia e-Polska+ w Projekcie

LogoTop

 

Udział w Projekcie Stowarzyszenia , które jest założycielem Komitetu Technicznego nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ma na celu propagowanie i rozwój najnowszych rozwiązań organizacyjno- technicznych z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

Zakres prac Stowarzyszenia e-Polska+ w Projekcie

Budowa i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w Projekcie, a w szczególności:

  • Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w  tym dokumentacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych (ODO);
  • Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania usługami IT/ICT;
  • Zarządzanie ciągłością działania;
  • Ciągłe monitorowanie podatności i zagrożeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i Ochrony Danych Osobowych;
  • Opracowanie i wdrożenie procedur oraz ciągłe szacowanie ryzyka wystąpienia incydentów krytycznych cyberbezpieczeństwa;
  • Kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, Ochrony Danych Osobowych oraz cyberbezpieczeństwa dla lekarzy POZ i psychiatrów, psychologów oraz innych osób zaangażowanych w realizację zadań Projektowych;
  • Udział w przygotowaniu Regulaminu Udziału Lekarzy Psychiatrów i Psychologów w Projekcie oraz Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Pacjentów w Projekcie;
  • Współpraca przy opracowaniu warunków zamówienia na zakup usług wideokonsultacji przeprowadzanych z wykorzystaniem Platformy Usług Telemedycznych;
  • Przeprowadzenie audytu zgodności usług wideokonsultacji świadczonych z wykorzystaniem Platformy Usług Telemedycznych na zgodność z przepisami z zakresu Bezpieczeństwa Informacji, Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa;
  • Testowanie modelu usług wideokonsultacji z zakresu psychiatrii na zgodność z unijnymi regulacjami prawnymi i normalizacyjnymi.

 

Data publikacji: 14 kwietnia 2023 roku

 

LogoFoot