Wydarzenia

LogoTop

 

Wydarzenia

Wiceprezydent Stowarzyszenia Pan Jacek Korczykowski wziął czynny udział w Konferencji zorganizowanej przez Promotora Projektu, to jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, która odbyła się w dniu 6 lipca 2023 roku w Szczecinie. Wiceprezydent Stowarzyszenia przedstawił Partnerów Projektu.

Więcej informacji na temat Projektu i Konferencji można znaleźć na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin/wdrazanie-i-wykorzystanie-wideokonferencji-w-diagnostyce-i-leczeniu-depresji--model-telemedyczny-w-dziedzinie-psychiatrii-dofinansowany-jest-ze-srodkow-norweskiego-mechanizmu-finansowego-2014-2021-i-budzetu-panstwa

 

Data publikacji: 12 lipca 2023 roku

 

 

LogoFoot